Workshop voor Mannen – ARCHETYPE DE KONING

Deze workshop is in de eerste plaats een plek waar elke man – hoe verschillend ook – welkom is. Er is gelegenheid om naar zeer diverse thema’s te kijken: moeilijkheden in relatie, belemmeringen, blokkades,… of een verlangen naar meer duidelijkheid, begrip, moed, daadkracht, ….

De vier archetypes (De Minnaar, De Krijger, De Magiër en De Koning) belichten elk verschillende aspecten die tot het mannelijk collectief behoren en in elke man terug te vinden zijn – onbewust of bewust -. De Minnaar toont mij hoe ik mezelf graag kan zien en hoe ik beter kan omgaan met het behoeftige kind in mij. De Krijger geeft toegang tot meer daadkracht en actie. De Magiër toont de weg naar wijsheid, intuïtie en macht. De Koning brengt mij in contact met mijn autoriteit, sereniteit en waardigheid.

Het is niet zo dat je als man een grote affiniteit voor of een aversie tegen een bepaald archetype hoeft te hebben om te kunnen leren en voordeel te halen uit een deelname. De werkvorm is zodanig dat er ruimte is voor een individuele benadering en voor jouw specifieke thema, leerpunten en verlangens, ook al lijken die in eerste instantie geen betrekking te hebben op het archetype.

Algemeen beoogt deze workshop dat je MEER JE PLEK KAN INNEMEN ALS MAN op verschillende domeinen: in je job of functie, in je partnerrelatie en als vader

Alsook MEER INNERLIJK LEIDERSCHAP en een GROTERE BESLUITVAARDIGHEID kan ontwikkelen.

 

De Kracht van De Koning

De koning heerst. Hij schept orde en bepaalt de standaard. Hij weet hoe hij in de schijnwerper moet treden en controle moet nemen. Hij kent het onderscheid tussen wat belangrijk is en wat niet, en handelt hiernaar. Hij aarzelt niet om de juiste maatregelen te nemen, ook al zijn deze niet populair. Hij dient het collectief belang, het hogere doel.

Een waardige koning is zich steeds ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheden ten overstaan van zijn rijk. Hij laat zich niet van de wijs brengen door hoe groot deze verantwoordelijkheden wel niet zijn, noch door de grilligheid van wat hij niet kan bepalen. Hij laat zich niet afleiden door randfenomenen. Hij is rustig, sereen, klaar om te handelen en bereid alle consequenties te dragen van zijn beslissingen. Hij is pro-actief.

De schaduwzijde van dit deel is de tiran. De tiran in mij mist realisme in wat ik van mezelf of van mijn omgeving verwacht. Hij mist aansluiting met de hartslag van het leven. Hij kan zich moeilijk deel voelen van.

Jan 24 & 25, 2021
Malle - BELGIE

where:

Centrum Het Midden in Malle (B)
Eekhoorndreef 18, 2390 Malle, Belgium

www.hetmidden.be

price:

€ 250 (excl. BTW)

Speciale prijs voor een cyclus:

10 % korting op een tweede workshop-deelname € 225.00 (excl. btw),

20 % korting op een derde workshop-deelname € 200.00 (excl. btw),

30 % korting op een vierde workshop-deelname € 175.00 (excl. btw),

€ 800.00 (excl. btw) voor een hele cyclus van vier workshops in éénmaal te betalen

for whom:

Elke man, ongeacht levensfase of leeftijd, is welkom. Er is geen vooropleiding of specifieke kennis nodig.
En er is ruimte om op elke vraag of thema – hoe verschillend ook – dieper in te gaan

hours:

10.00 tot 18.00 op zaterdag en zondag

organizer:

Reconstructive School België

good to know:

Niet-residentiëel.
Koffie, thee, water, versnaperingen, fruit en lichte lunch op zaterdag en zondag inbegrepen.

language:

Nederlands