DANK

Dankbaarheid is een goeie plek om te zijn.

Dank naar mezelf voor het leven dat ik mezelf cadeau doe, voor de standvastigheid waarmee ik opsta na het vallen – keer op keer -, voor de kracht en het vertrouwen in leren, in leven.

Dank aan elkeen van de families waarbinnen ik mijn plek inneem. Elke familie is weer anders en leert me over een andere vorm van zijn.