VERANDERING

Iedereen verlangt ergens wel naar een stuk verandering in één of ander domein van zijn leven. Wij weten meestal wel dat verandering in onze uiterlijk werkelijkheid – werk, relaties, …- enkel kan ontstaan als er iets in onszelf verandert.

Vanuit dat verlangen gaan wij op zoek naar hulp – in de vorm van therapie, coaching, methodes van ontwikkeling, enz..

Toch betekent het feit dat we verlangen naar transformatie en stappen zetten in de richting van, niet automatisch dat we echt willen veranderen. Er is soms een diepe weerstand in ons aanwezig tegen waar die verandering voor staat en tegen de consequenties. Drempelvrees als het ware. En dan wijzen we de hulp af, omdat net de aanwezigheid van de mogelijkheid tot verandering een dreiging vormt.

The paradox of change kenden we al. Maar ook in het verlangen naar verandering komen we paradox tegen.